THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 240/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung : Ban hành Tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020
Ngày ban hành : 17/02/2011
Ngày có hiệu lực : 17/02/2011
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Bổ trợ tư pháp
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Trương Vĩnh Trọng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác