THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 250/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung : Phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”
Ngày ban hành : 10/02/2010
Ngày có hiệu lực : 10/02/2010
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Bổ trợ tư pháp
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Trương Vĩnh Trọng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác