THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 792/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung : Về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 – 2010, định hướng đến năm 2015”
Ngày ban hành : 23/06/2008
Ngày có hiệu lực : 16/07/2008
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Trợ giúp pháp lý
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác