THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 2320/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung : Ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020
Ngày ban hành : 13/08/2012
Ngày có hiệu lực : 13/08/2012
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Bổ trợ tư pháp
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Hà Hùng Cường
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác