THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 1759/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung : Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTG ngày 18 tháng 01 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”
Ngày ban hành : 21/06/2010
Ngày có hiệu lực : 21/06/2010
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Bổ trợ tư pháp
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Hà Hùng Cường
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác