THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 1050/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung : Ban hành Kế hoạch năm 2009 triển khai Đề án “Quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015”
Ngày ban hành : 21/05/2009
Ngày có hiệu lực : 21/05/2009
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Trợ giúp pháp lý
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Hà Hùng Cường
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác