THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 48/2009/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung : Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010
Ngày ban hành : 31/03/2009
Ngày có hiệu lực : 15/05/2009
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Nguyễn Thiện Nhân
Nội dung :
Download :