Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1920-28/7/2019)

25/06/2019

Xem chi tiết tại file đính kèm
 

Các tin khác