Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

11/04/2019

(Xem chi tiết tại file đính kèm)
 
 

Các tin khác