Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

04/03/2019
Xem chi tiết tại file đính kèm
 

Các tin khác