Tài liệu thông tin nội bộ về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình 08/01/2018

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Công văn số 318-CV/BTG ngày 21/12/2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp gửi đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp các tài liệu sau: