Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng một số biện pháp xử lý hành chính tại Cà Mau

14/10/2016
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng một số biện pháp xử lý hành chính tại Cà Mau
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, vừa qua, trong các ngày từ 27-30/9/2016, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.
Đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp đã đến tham dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, đồng thời trực tiếp tham gia giảng dạy một số nội dung của chương trình hội nghị tập huấn.
Tham dự Hội nghị là hơn 400 đại biểu đại diện cho các cơ quan: UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND, Đại diện Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; Lãnh đạo và cán bộ Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội; Đại diện Trung tâm Giáo dục và Lao động xã hội và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội của 02 tỉnh. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện và các cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn các tỉnh Tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.
Hội nghị tập huấn đã tập trung trang bị cho các học viên các kiến thức chung về Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; các quy định cụ thể về áp dụng biện pháp XLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cà Mau và các quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng 02 biện pháp xử lý hành chính này. Đồng thời, các giảng viên cũng đã tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng 02 biện pháp xử lý hành chính này và đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Qua đó cùng các đồng chí học viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến thực tiễn triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nhằm triển khai hiệu quả hai biện pháp xử lý hành chính này.
Bên cạnh việc trang bị các kiến thức pháp luật về áp dụng  biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hội nghị đã tạo ra một diễn đàn để các đồng chí học viên trao đổi, thảo luận các giải pháp và kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, qua đó góp phần thiết thực trong việc triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày càng hiệu quả.
Cục QLXLVPHC&TDTHPL