Gia Lai: tổ chức tập huấn nghiệp vụ XLVPHC cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh

20/09/2016
Gia Lai: tổ chức tập huấn nghiệp vụ XLVPHC cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh
Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2016. Trong hai ngày 14 và 15/9/2016, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho hơn 230 cán bộ, công chức là Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng/Phó Trưởng Công an cấp xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Báo cáo viên tại Lớp tập huấn là Thạc sỹ Lê Thanh Bình – Phó Cục Trưởng cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp và Thạc sỹ Đào Trọng Giáp – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai.
Tại lớp tập huấn, Thạc sỹ Lê Thanh Bình đã phổ biến, hướng dẫn chuyên sâu 02 nội dung về: Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác xây dựng, sử dụng, khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CP); và Thạc sỹ Đào Trọng Giáp – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai giới thiệu chuyên đề công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Sau mỗi nội dung tập huấn, Báo cáo viên và các học viên tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý XLVPHC và TDTHPL tại cơ sở, cũng như các vướng mắc trong quá trình áp dụng các Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Dự kiến trong Quý IV năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục mở 01 lớp tập huấn chuyên sâu về công tác xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện.
Đại Đồng