Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đối tượng nghiện ma túy

03/10/2016
Ngày 27/9/2016, Đoàn Kiểm tra liên ngành của Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đối tượng là người nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ. Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Bùi Thanh Nhuận - Quyền Giám đốc, cùng các Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.
Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy Trung tâm có ban hành các Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban Giám đốc và Quy chế quản lý học viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị, cụ thể đã tổ chức 04 cuộc với 1.409 lượt người tham dự; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị của hai địa phương là thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang được thực hiện nhịp nhàng, đồng bộ. Về phía Trung tâm cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc mà đơn vị gặp phải như: các văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định về chế độ cho người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định đang lưu trú tại Trung tâm; việc phụ cấp nghề, phụ cấp đặc thù cho viên chức tại Trung tâm còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống của anh em tại đơn vị; bên cạnh đó việc thiếu trang thiết bị bảo vệ an ninh tại Trung tâm (camera) và công cụ hỗ trợ gây khó khăn trong việc quản lý học viên tại đơn vị…
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Hải Yến – Phó Giám đốc thường trực Sở Tư pháp – Trường Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được của trung tâm thời gian qua, đồng thời cho biết các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm sẽ được Đoàn kiểm tra ghi nhận, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Tạ Huy Thống