Triển khai hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại Lào Cai

23/09/2016
Triển khai hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng BPXLHC Giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại Lào Cai
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, trong các ngày 15-16/9/2016, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội - Bộ Công an đã tiến hành tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hội nghị tập huấn diễn ra với sự tham dự của trên 150 đại biểu đại diện cho các cơ quan: UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND, Công an và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Ủy ban MTTQ, đại diện UBND, cán bộ tư pháp hộ tịch và Trưởng công an một số xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 02 tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp đã đến phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị và tham gia giảng dạy một số nội dung của chương trình hội nghị tập huấn.
Nội dung chương trình tập huấn tập trung giới thiệu, trang bị cho học viên nắm được khái quát chung về Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và các biện pháp xử lý hành chính; Biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các giải pháp tháo gỡ.

Tham gia giảng dạy tại Hội nghị là các chuyên gia pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã trực tiếp tham gia xây dựng Luật XLVPHC, các nghị định và các thông tư triển khai thi hành Luật XLVPHC thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Các  học viên đều cho rằng, các giảng viên đã cung cấp được nhiều kiến thức, thông tin pháp luật chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn trong áp dụng, thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và về biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn nói riêng, đặc biệt các giảng viên đã trình bày những điểm mới của Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đây chính là các kiến thức, kinh nghiệm hết sức bổ ích và thiết thực cho các cán bộ công tác trong lĩnh vực này trên địa bàn 02 tỉnh Lào Cai và Yên Bái hiện nay.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình công tác để trao đổi, thảo luận và cùng với giảng viên làm sáng tỏ nhiều khó khăn, vướng mắc tại địa phương mình. Các đại biểu đánh giá cao kiến thức, kinh nghiệm cũng như nhiệt huyết của các giảng viên tham gia giảng dạy. Đồng thời, các đại biểu cho rằng, để kịp thời, tiếp tục giúp các địa phương giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi Luật XLVPHC, các văn bản quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính, và đặc biệt là biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại địa phương hiện nay, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp cần tiếp tục tăng cường công tác tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các cấp chính quyền địa phương./.
 
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật