Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân 05 năm thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật HN tại Đắk Lắk

06/03/2024
Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân 05 năm thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật HN tại Đắk Lắk
Nhân dịp kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (12/02/2019 - 12/02/2024), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có thư chúc mừng tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung và Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Bộ trưởng.
Nhân dịp kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk (12/02/2019 - 12/02/2024), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung và Phân hiệu nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk ra đời là mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong 05 năm qua, kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống của Trường Đại học Luật Hà Nội và hệ thống cơ sở vật chất được xây dựng mới, đồng bộ của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột cùng sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, Phân hiệu đã vươn lên và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho khu vực chiến lược trọng yếu Miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp vào thành công chung của Trường Đại học Luật Hà Nội và của Bộ, Ngành Tư pháp.
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tựu đóng góp của tập thể Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. Sự phát triển của Phân hiệu ngày hôm nay đã khẳng định quyết tâm, chủ trương đúng đắn của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và Trường Đại học Luật Hà Nội trong thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đồng chí thân mến!
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức lớn cho công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật. Trong bối cảnh đó, tôi đề nghị Phân hiệu tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của Trường Đại học Luật Hà Nội, chủ động thực hiện tốt công tác quản trị, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học để đào tạo được nhiều hơn nữa nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho xã hội.
Tôi tin tưởng và mong muốn các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk luôn là những tấm gương sáng, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục khẳng định và phát huy hơn nữa uy tín, thương hiệu của Nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ về pháp luật.
Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về đào tạo nguồn nhân lực pháp luật phục vụ cho sự phát triển của Đất nước.

Thân ái,

 

Lê Thành Long,
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp