Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023

15/11/2023
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long  nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao động trong các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).
     Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi chân thành gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Bộ Tư pháp lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
     Trong thời gian qua, các thầy giáo, cô giáo đã không ngừng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về đào tạo, bồi dưỡng; các cơ sở giáo dục, đào tạo đã chủ động phát huy tính tự chủ, đổi mới, sáng tạo, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp lý thuyết với thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp.
     Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ đã đạt được.
     Các đồng chí thân mến!
     Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực pháp luật. Trong bối cảnh đó, tôi đề nghị các Trường và Học viện cần tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác quản trị, nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới nội dung, chương trình và phương thức giảng dạy bám sát nhu cầu của xã hội, xây dựng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài để tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín và thương hiệu về đào tạo nguồn nhân lực của Bộ, ngành.
     Tôi tin tưởng và mong muốn các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo của Bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn là những tấm gương sáng, mẫu mực về tinh thần đoàn kết, đạo đức, bản lĩnh chính trị, không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
      Kính chúc các đồng chí cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 
Thân ái,

Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp