Thứ trưởng Đinh Trung Tụng – Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp: “Phát hiện, nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 23/08/2011

Triển khai phong trào thi đua của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam và Cục Công nghệ thông tin mở chuyên mục tuyên truyền “Ngành Tư pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ ngày 22/8/2001 đến ngày 3/2/2011. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết:

Tổng cục Thi hành án dân sự: Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ hướng về nguồn 23/08/2011

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị v/v tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Nhằm thực hiện phát động thi đua của Đảng ủy Bộ Tư pháp và Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn ngành Tư pháp; nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2011), ngày 19/8/2011, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng ủy Tổng Cục THADS Bộ Tư pháp, đã có cuộc hành hương trở về căn cứ ATK Định Hóa Thái Nguyên và tham quan cây đa Tân Trào lịch sử ở Sơn Dương Tuyên Quang.