Có tổng số: 440 thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp
  • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
2. Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp
  • Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
3. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi. Bộ Tư pháp
  • Nuôi con nuôi
4. Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Bộ Tư pháp
  • Nuôi con nuôi
5. Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
  • Trợ giúp pháp lý
6. Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp
  • Trợ giúp pháp lý
7. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Bộ Tư pháp
  • Phổ biến giáo dục pháp luật
8. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Bộ Tư pháp
  • Phổ biến giáo dục pháp luật
9. Thủ tục thôi làm hòa giải viên Bộ Tư pháp
  • Phổ biến giáo dục pháp luật
10. Thủ tục công nhận hòa giải viên Bộ Tư pháp
  • Phổ biến giáo dục pháp luật