Infographic: Những thông tin của lực lượng Công an nhân dân được cung cấp trên môi trường mạng

17/10/2023
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 45/2023/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng.
Theo khoản 1 Điều 5 của Thông tư số số 45/2023/TT-BCA, thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng bao gồm những nội dung sau:
 
 
Infographic được tạo bởi An Như