Trợ giúp pháp lý ở Canada: Luật sư công - hiệu quả

23/01/2006
Trong 20 năm qua, Canada đã có những nghiên cứu, tranh cãi khá thú vị về 12 chương trình trợ giúp pháp lý tại 10 bang, hai vùng lãnh thổ. Trong đó, có một số mô hình chỉ dùng luật sư công, có mô hình chỉ dùng luật sư tư. Cũng có mô hình kết hợp cả hai, thậm chí tổ chức đấu thầu trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Việc lựa chọn mô hình nào cuối cùng cũng hướng vào mục tiêu giảm chi phí nhưng chất luợng dịch vụ miễn phí mà người dân nhận được là tốt nhất.