Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

22/04/2024
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành và các cơ quan hữu quan nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với việc theo dõi thi hành pháp luật; khẩn trương khắc phục những hạn chế, vướng mắc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, chiều 22/4, UBTVQH xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát VBQPPL thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH năm 2023.
Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát VBQPPL của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH năm 2023 tại phiên họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho biết, về cơ bản, nội dung của các VBQPPL được ban hành đều bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Bên cạnh đó, các cơ quan của QH phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc còn những vướng mắc, bất cập, có thể tạo ra kẽ hở trong công tác quản lý cần được rà soát, hoàn thiện.
Có văn bản còn nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, chưa có sự thống nhất giữa các văn bản luật gây khó khăn trong triển khai thực hiện.
Hầu hết các VBQPPL thuộc phạm vi giám sát được ban hành đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL. Tuy nhiên, vẫn còn 1 văn bản có sai sót kỹ thuật về căn cứ pháp lý và đã được phát hiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
Về tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản, theo báo cáo của các cơ quan của QH, vẫn còn nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành chậm hơn so với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, pháp lệnh, nghị quyết.
Cụ thể, trong số 325 văn bản được giám sát, có 32 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, pháp lệnh, nghị quyết; văn bản chậm ít nhất là 14 ngày, văn bản chậm nhiều nhất là 35 tháng 24 ngày, một số văn bản chậm từ 22 đến 25 tháng.
Ngoài ra, có 83 điều, khoản thuộc 24 luật, 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết giao quy định chi tiết nhưng chưa ban hành văn bản.
“So với các kỳ giám sát trước đây, việc ban hành VBQPPL trong năm 2023 đã có sự chuyển biến tích cực, đạt những kết quả đáng khích lệ”, ông Bùi Văn Cường đánh giá.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra rằng, tình trạng chậm ban hành văn bản tuy đã có bước khắc phục nhưng vẫn còn tồn tại. Vẫn còn nợ đọng văn bản, văn bản có nội dung chưa bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật đã được kết luận, kiến nghị hướng xử lý cụ thể trong kỳ giám sát trước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.
Trong kỳ giám sát, vẫn tiếp tục phát hiện VBQPPL có nội dung trái pháp luật, chưa bảo đảm tính, đồng bộ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật…
Qua thảo luận, UBTVQH đánh giá cao Hội đồng dân tộc, các cơ quan của QH có nhiều đổi mới trong công tác thực hiện giám sát VBQPPL theo Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 ngày 22/7/2022 của UBTVQH.
Trên cơ sở giám sát, UBTVQH giao các cơ quan tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giám sát VBQPPL.
UBTVQH đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tiếp tục thực hiện giám sát VBQPPL thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng tinh thần Nghị quyết 560; bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo dõi rà soát, phát hiện, xử lý theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các quy định khác có liên quan. Chủ động tiếp cận VBQPPL theo lĩnh vực giám sát, thông qua nhiều nguồn đa dạng.
Để kịp thời phát hiện các văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, có dấu hiệu trái pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan cần chủ động thực hiện, không yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành báo cáo.
Trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cần xác định rõ phạm vi, nội dung giao quy định chi tiết theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL; xem xét, đánh giá số lượng và chất lượng của dự thảo các văn bản quy định chi tiết trình kèm theo hồ sơ, tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết để hạn chế việc chậm ban hành văn bản.
Đồng thời, chủ động giám sát, đôn đốc cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng, thực hiện đúng tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm tiến trình nội luật hóa cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
UBTVQH đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành và các cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành và chỉ đạo ban hành theo thẩm quyền VBQPPL quy định chi tiết các nội dung còn nợ và xử lý dứt điểm VBQPPL có nội dung trái pháp luật, chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với việc theo dõi thi hành pháp luật; khẩn trương khắc phục những hạn chế, vướng mắc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành văn bản bản quy phạm pháp luật…
Tường Minh