Hà Nội, Huế chính thức thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

21/04/2024
Hà Nội, Huế chính thức thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID
Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp TP Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Đối với các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn) và tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).
Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như bản gốc Phiếu lý lịch tư pháp giấy.
Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID; Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/); Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp.
Theo đó, các sở, ngành, quận, huyện của TP Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. 
Đồng thời, xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ người dân khi có nhu cầu thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng, thuận lợi.
 
Vừa qua, Bộ Tư pháp đã thực hiện các giải pháp để Sở Tư pháp ký số Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử trên Phần mềm quản lý Lý lịch tư pháp; kết nối Phần mềm Lý lịch tư pháp với Hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC địa phương theo Quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID; đồng thời tập huấn triển khai các nội dung nêu trên cho Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế (18/01/2024), Sở Tư pháp thành phố Hà Nội (12/4/2024). 
Với sự nỗ lực không ngừng từ Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các địa phương, đến ngày 18/4/2024, các hệ thống đã thực hiện kiểm thử toàn trình và sẵn sàng cho việc triển khai chính thức vào ngày 22/4.