Thường vụ Quốc hội xem xét loạt dự án Luật sắp trình Quốc hội lần đầu

02/04/2024
Thường vụ Quốc hội xem xét loạt dự án Luật sắp trình Quốc hội lần đầu
Sáng 1/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến trong 2 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét đối với 2 nhóm vấn đề:
Nhóm vấn đề thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để xem xét lần đầu. Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án Luật. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý về các dự án luật sửa đổi: dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về hồ sơ dự án Luật Phòng không Nhân dân. Đây là dự án Luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được thông qua bằng Nghị quyết 44 năm 2023, Hội nghị Trung ương 8. Các dự án Luật này đã trải qua quy trình xem xét thông qua tại 2 kỳ họp.
Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), theo Nghị quyết 41 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trường hợp dự án Luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.
 
Quang cảnh phiên họp sáng 1/4.

Nhóm vấn đề thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo Chủ tịch Quốc hội, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ. Để tiến hành xây dựng các hệ thống thang bảng lương, việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng vị trí việc làm. Theo phân công của Ban chỉ đạo cải cách tiền lương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét ban hành Nghị quyết này làm căn cứ để xây dựng các thang bảng lương.
Phạm vi áp dụng cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ thuộc phẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Quá trình xây dựng vị trí việc làm đã được thực hiện khá lâu, đã cơ bản đủ điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Từ nay tới thời điểm cải cách tiền lương không còn nhiều, chỉ còn khoảng 3 tháng để hoàn thành, do đó đây là việc hết sức quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, sau phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, khả năng Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn họp tiếp trong tháng 4 và tháng 5 để xem xét một số dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, bên cạnh các phiên họp thường kỳ để cho ý kiến vào các dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan trình để hoàn thiện các tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).