Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tích cực tổ chức hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng

11/09/2023
Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tích cực tổ chức hoạt động chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng
Công chứng ngày càng đóng vai trò quan trọng cho việc bảo vệ bên yếu thế trong quá trình tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch. Việt Nam đang trong giai đoạn tiến hành sửa đổi nhiều Luật quan trọng như Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản, Công chứng, Giao dịch điện tử...có ảnh hưởng sâu, rộng đến toàn diện đời sống và an sinh xã hội đất nước. Do đó, trong khuôn khổ chương trình hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về công chứng với các quốc gia phát triển trên thế giới, ngày 10/9, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội, Liên minh công chứng quốc tế, Hội đồng công chứng tối cao Pháp tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng của Việt Nam và Cộng hòa Pháp.
Tại buổi hội thảo, Ngài Lionel Galliez, Chủ tịch Liên minh công chứng quốc tế; Ngài Jean Deleage, Đại diện Hội đồng công chứng tối cao Cộng hòa Pháp; Ngài Tri Fridaus, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Á thuộc Liên minh công chứng quốc tế; Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội; Lãnh đạo Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam cùng các chuyên gia, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo...đã tham gia trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, trình bày ý kiến liên quan đến xác định phạm vi công chứng nguyên tắc bảo vệ bên yếu thế và chuyển đổi số hoạt động công chứng, vấn đề đào tạo và bổ nhiệm công chứng viên nhằm tiến tới bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch dân sự trong đời sống xã hội.
 

Toàn cảnh hội thảo.