Quốc hội thảo luận dự án Luật Hộ tịch: Đề nghị tiếp tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em

Thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Hộ tịch hôm qua 28/10, tuyệt đại đa số Đại biểu Quốc hội (ĐB) đề nghị tiếp tục cấp Giấy khai sinh (GKS) cho trẻ em thay vì cấp Thẻ căn cước công dân để tránh lãng phí, gây khó khăn cho người dân.