Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

24/05/2024
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Ngày 24/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý về giám định tư pháp năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Xuân Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá giám định tư pháp là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, trong đó góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan. Do đó, cùng với yêu cầu về tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu người thực hiện giám định tư pháp hiểu biết pháp luật, nắm được kỹ năng pháp lý liên quan là yêu cầu tất yếu, khách quan.
 

Đồng chí Bùi Xuân Hiếu phát biểu khai mạc hội nghị.
 
Tại lớp bồi dưỡng, gần 100 đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thụy - Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp truyền đạt những quy định của pháp luật về giám định tư pháp; một số kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp.
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng pháp lý trong hoạt động giám định tư pháp cho người giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh, giúp nắm bắt đầy đủ và hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan đến việc tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Từ đó nâng cao nhận thức của các sở, ngành, cơ quan và người có trách nhiệm về vị trí, vai trò của hoạt động giám định tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Nguyễn Ngọc Hoàng Anh – Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam