STP Thanh Hoá: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 2023

08/01/2024
STP Thanh Hoá: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, Hội đồng Phối hợp PBGDPL năm 2023
Ngày 04/01/2024, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, Trưởng phòng tư pháp huyện, Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2023, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp. Trong đó, sở đã tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc pháp luật cụ thể tại địa phương. Đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện 519 nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, thực hiện hoàn thành 498 nhiệm vụ. Tham gia ý kiến vào 72 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định 138 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (đạt 100%) trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; tham gia ý kiến 692 dự thảo văn bản của các sở, ban, ngành trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 319 vụ việc, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, đất đai, thực hiện chính sách trong giải phóng mặt bằng…

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.
 
Trong công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã phối hợp hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh; chất lượng thẩm định văn bản QPPL được nâng cao. Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND kiểm tra 1.866 văn bản (45 văn bản QPPL, 1.821 văn bản khác) do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; rà soát 182 văn bản (60 Nghị quyết và 122 Quyết định) QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023; kiểm tra theo thẩm quyền 161 Nghị quyết của HĐND các huyện, thị xã, thành phố ban hành
Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý Nhà nước; phối hợp với các sở, ngành địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực. Duy trì hoạt động 4.249 tổ hòa giải, với 27.126 hòa giải viên; năm 2023 các tổ hòa giải đã tiếp nhận 2.808 vụ, trong đó, hòa giải thành công 2.358 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%. Kinh phí hỗ trợ cho các tổ hòa giải là 550 triệu đồng, trong đó chi cho thù lao hòa giải viên là 133 triệu đồng
Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06); thực hiện TTHC liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí; thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 04 loại đăng ký hộ tịch gồm: khai sinh, kết hôn, khai tử và nuôi con nuôi với 2.343.764 hồ sơ

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện tham gia triển khai, giới thiệu hơn 6.000 cuộc; các xã, phường, thị trấn, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật triển khai hơn 3.000 cuộc tuyên truyền pháp luật đến cán bộ và Nhân dân; toàn tỉnh đã tổ chức 9.400 hội nghị với hơn 1.030.500 đại biểu tham dự; tổ chức 41 hội thi, cuộc thi với 47.957 lượt người tham gia. Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai văn bản luật mới đến cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, ngành. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Trong năm 2023, công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, giúp UBND tỉnh và các địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Công tác tư pháp đã đạt những kết quả nổi bật, như: Tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời, đúng quy định của của pháp luật các vụ việc pháp luật phức tạp, kéo dài; công tác PBGDPL tiếp tục được đổi mới, nhất là trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải thông tin, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống nhanh và hiệu quả hơn; công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả và tỷ lệ hòa giải thành cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Công tác thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; số vụ việc trợ giúp pháp lý tố tụng cao nhất từ trước đến nay; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản đi vào nề nếp và hiệu quả, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Hội đồng PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn và có nhiều đổi mới trong hoạt động.
Về nhiệm vụ năm 2024, Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu với UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 43/CT-TTg, ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản, trong đó chú trọng tới tính hợp pháp, tính khả thi của các chính sách do tỉnh ban hành. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đánh giá, tổng kết tình hình tổ chức thi hành pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của Nhân dân, các vấn đề mới phát sinh cần điều chỉnh để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi để phù hợp với yêu cầu phát triển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Chú trọng đầu tư nguồn lực, hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; nâng cao trách nhiệm tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản.
Chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến. Nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, chú trọng lồng ghép trợ giúp pháp lý trong các Chương trình Mục tiêu quốc gia, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Đối với hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL: Kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp tỉnh và cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 21, ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy hiệu quả, vai trò của Hội đồng và thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc phổ biến các văn bản pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023
 
Đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, chú trọng đối tượng đặc thù; tập trung phổ biến các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, bám sát các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các vấn đề nổi cộm; đẩy mạnh truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.
Nhân dịp này, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.
Phạm Sơn