Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024

15/12/2023
Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024
Chiều ngày 14/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024 và công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự. Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh - dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Duyệt, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Chi Cục Hải quan Bắc Kạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi Cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 
Hội nghị đã nghe các báo cáo; dự thảo Kế hoạch công tác THADS năm 2024; dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua THADS năm 2024; các chuyên đề trọng tâm của các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; ý kiến phát biểu của đại diện đơn vị dự Hội nghị.
Theo đó, kết quả thi hành án dân sự như sau: Tổng số thụ lý là 3.434 việc tương ứng 230 tỷ 174 triệu 332 nghìn đồng, sau khi trừ số ủy thác 106 việc = 7 tỷ 912 triệu 838 nghìn đồng, Thu hồi, sửa, hủy quyết định THA là 06 việc tương đương 609 triệu đồng. Phải giải quyết: 3.322 việc tương ứng 221 tỷ 652 triệu 494 nghìn đồng; Có điều kiện thi hành: 2.378 việc = 112 tỷ 511 triệu 046 nghìn đồng; Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.199 việc tương ứng 31 tỷ 081 triệu 992 nghìn đồng; (Đạt tỷ lệ 92% về việc; 28% về tiền); Hoãn 10 việc = 5 tỷ 623 triệu 362 nghìn đồng; số đang thi hành 179 việc tương đương 81 tỷ 429 triệu 054 nghìn đồng. Tổng số chưa có điều kiện thi hành: 944 việc = 109 tỷ 141 triệu 448 nghìn đồng. Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.133 việc tương ứng  196 tỷ 193 triệu 864 nghìn đồng.
Thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Tổng số có điều kiện 1.116 việc, tương ứng với số tiền là 17 tỷ 165 triệu 183 nghìn đồng; Số chưa có điều kiện là 209 việc, tương ứng với số tiền là 7 tỷ 175 triệu 329 nghìn đồng. Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được 963 việc thu được số tiền là 4 tỷ 369 triệu 444 nghìn đồng trên số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 86,29% về việc và 23,46% về tiền. 

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị 
 
Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương những thành tích đã đạt được của tập thể Lãnh đạo và công chức, người lao động của Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp; đồng thời để tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong năm 2024, đồng chí đã đề nghị Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục, toàn thể công chức của Ngành; các sở, ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt 4 nội dung quan trọng, đó là:
Thứ nhất, bám sát vào Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu trong năm 2024; gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác THADS.
Thứ hai, tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án; tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Công an, Sở tài nguyên môi trưởng, Ngân hàng Nhà nước để giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc lớn, phức tạp, những vụ việc có giá trị lớn liên quan đến tín dụng ngân hàng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và nhà nước; các cơ quan hữu quan kịp thời phối hợp hỗ trợ thi hành án thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.
Thứ ba, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng dân vận, vận động thuyết phục người phải thi hành án, cho đội ngũ công chức, chấp hành viên của ngành trên cơ sở tăng cường công tác tập huấn, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, hạn chế để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.
Thứ tư, tăng cường quản lý Nhà nước về công tác THADS, nhất là kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nội bộ. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ tỉnh đến huyện, quan tâm bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Lấy công bằng, công tâm và gương mẫu của Lãnh đạo đơn vị để chỉ đạo, điều hành.
Thứ năm, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không để công dân bức xúc, khiếu nại, tố cáo vượt cấp trong công tác thi hành án.
Thứ sáu, xác định công tác thi hành án dân sự là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh tham mưu, chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã trong quá trình tổ chức thi hành án, xây dựng và thực hiện mô hình dân vận khéo ở cơ sở, góp phần đảm bảo thi hành án đạt hiệu quả. 


Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 14 năm thi hành Luật Thi hành an dân sự
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự.