Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ giao nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

15/02/2023
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ giao nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài. Ngày 15/2, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ giao nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Tham dự có ông Hoàng Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Bà Giàng Thị Thu – Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai, Ông Nguyễn Văn Nhương - Đại diện Tổ chức AFA Pháp; Gia đình Ông Vedel Thibaut, Henri, Georges và bà Garcia ép. Vedel Delphine, Laëtitia, Marguerite - người nhận trẻ Lìm Bảo Khánh làm con nuôi và các công chức Phòng Hành chính bổ trợ - Sở Tư pháp, cán bộ, viên chức Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai và sự có mặt của cháu Lìm Bảo Khánh trẻ được UBND tỉnh Lào Cai quyết định cho làm con nuôi nước ngoài.
 

Gia đình nhận nuôi con nuôi ký vào Sổ nuôi con nuôi
 
Tại buổi lễ,  ông  Hoàng Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp lên công bố quyết định cho trẻ em Lìm Bảo Khánh làm con nuôi của ông Vedel Thibaut, Henri, Georges và bà Garcia ép. Vedel Delphine, Laëtitia, Marguerite. Cháu Lìm Bảo Khánh, giới tính nam, sinh ngày 29/04/2020, cư trú tại Trung tâm công tác xã hội – Sở Lao động thương binh và xã hội. Đại diện Sở Tư pháp đề nghị ông bà chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam. Trước mắt, trong thời hạn 3 năm kể từ ngày giao nhận, cứ 6 tháng một lần, người nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình và cộng đồng.
 

Đại diễn lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội và Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh

Gia đình ông Vedel Thibaut, Henri, Georges và bà Garcia ép. Vedel Delphine, Laëtitia, Marguerite đã phát biểu và gửi lời cảm ơn, cam kết nuôi dưỡng, giáo dục cháu Lìm Bảo Khánh phát triển toàn diện, luôn nhớ và tự hào về nguồn gốc quê hương.

 
Nguyễn Lê Hằng