Bình Định: Ghi nhận công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Phù Cát

13/02/2023
Bình Định: Ghi nhận công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Phù Cát
Thời gian qua, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Cát (Bình Định) đã tiếp tục triển khai các hoạt động TTPBGDPL tại cơ sở thông qua nhiều hình thức phù hợp như: hội nghị, sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức, đoàn thể cơ sở; hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.
Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, nhất là tại cơ sở trong khi Đảng, Nhà nước đang chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động và nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân. Thông qua việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các tổ chức, cá nhân sẽ được bảo đảm thực hiện quyền của mình theo luật định. Theo đó, bảo đảm các quy định pháp luật được tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được thực hiện hiệu quả; kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; quy định về dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Đồng thời, phòng Tư pháp huyện thường xuyên phối hợp hiệu quả với các địa phương, Ủy ban MTTQ huyện, các hội đoàn thể cấp huyện, tăng cường hoạt động TTPBGDPL và trợ giúp pháp lý cho người dân; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật tại các địa phương, góp phần nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở. Với việc triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí TCPL. Kết quả, năm 2022, huyện Phù Cát có 18/18 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó có nhiều xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có số điểm cao như các xã: Cát Trinh, Cát Hanh, Cát Tài, Cát Minh, đạt từ 93,5- 95 điểm.
Việc xét công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí và điều kiện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, có 5 tiêu chí đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gồm: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Từ khi triển khai xây dựng xã đạt chuẩn TCPL, xã Cát Trinh luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần có sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Theo đó, xã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động TTPBGDPL gắn với đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.
 

 
Chị Nguyễn Thị Dung, một người dân ở thôn Phong An, xã Cát Trinh đến UBND xã làm thủ tục giấy khai sinh cho cháu của mình có nhận xét: “Toàn bộ thủ tục, hồ sơ có liên quan được niêm yết rõ ràng, rất thuận tiện cho công dân tra cứu, liên hệ áp dụng. Cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” của xã, có thái độ niềm nở, giải quyết TTHC nhanh gọn, đúng hẹn. Không chỉ vậy, những vấn đề vướng mắc liên quan đến TTHC hay nội dung một số văn bản luật pháp liên quan trực tiếp đến đời sống công dân ở cơ sở như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình… đều được cán bộ hướng dẫn, giải thích tận tình, giúp công dân hiểu rõ hơn quy định pháp luật của nhà nước”. 
Ông Phan Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Cát Trinh cho biết: “Để hướng tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn TCPL, thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ CBCC, đặc biệt là CBCC làm việc tại bộ phận “một cửa” nêu cao tinh thần và thể hiện rõ tác phong chuyên nghiệp, phục vụ, bởi đây là những CBCC thường xuyên trực tiếp làm việc với người dân, giải quyết những TTHC liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân. Hiện nay, hầu hết TTHC thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp cơ sở đều được CBCC xã cố gắng hoàn thành nhanh chóng, quy trình đơn giản, không để người dân đợi chờ lâu. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, hòa giải cơ sở được chú trọng gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để phát sinh đơn thư kiến nghị vượt cấp, khiếu kiện đông người”.
Theo đánh giá thực tế ở một số địa phương, mô hình TTPBGDPL tuy đã được tăng cường nhưng hiệu quả thu được chưa cao, rất khó để các địa phương đạt số điểm tuyệt đối khi đánh giá chuẩn TCPL. Chưa kể, nhận thức của một bộ phận CBCC về tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn TCPL còn hạn chế.
Ông Trần Xuân Vương- Trưởng phòng Tư pháp huyện Phù Cát, đánh giá: “Nhìn chung công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua trên địa bàn huyện, được triển khai thực hiện kịp thời, thường xuyên, được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm hơn trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ; ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân ở địa phương; đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện”.
 Việc thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá TCPL có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã. Song, để thực hiện có hiệu quả quy định về cấp xã đạt chuẩn TCPL rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, thúc đẩy, cải thiện, nâng cao chất lượng, đời sống tinh thần và đời sống pháp lý của người dân.
Thế Hà