Bình Định: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

28/07/2022
Bình Định: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022
Sáng ngày 27/7, Sở Tư pháp Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022. Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị gồm có các Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức triển khai sớm, toàn diện, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp trong việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện một cách thống nhất, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Ngành Tư pháp đã tiếp tục thể hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu về mặt thể chế cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chất lượng công tác thẩm định văn bản ngày càng được nâng cao, chú trọng vào tính khả thi, hợp lý của văn bản; công tác kiểm tra, rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, qua đó loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ những văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, văn bản trái quy định, góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong 06 tháng đầu năm 2022 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân; Công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính được Sở Tư pháp chủ động tham mưu, triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là các lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm; qua đó huy động được sự quan tâm, tham gia của một số sở, ngành, địa phương. Công tác hành chính, bổ trợ tư pháp tiếp tục chuyển biến, đáp ứng kịp thời nhu cầu của tổ chức và công dân...
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp của ngành vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số nhiệm vụ của ngành chưa được triển khai mạnh mẽ; một số mặt công tác còn gặp khó khăn, vướng mắc; kinh phí hoạt động, biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn nhiều hạn chế, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, hoạt động của ngành.
Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện trao đổi kinh nghiệm, phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp tại cơ sở. Trên cơ sở đó, lãnh đạo sở và đại diện các phòng, đơn vị thuộc sở đã có giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Văn Toàn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tư pháp Bình Định đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, để khắc phục những hạn chế và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch đầu năm; tích cực, chủ động nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời tham mưu các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác tư pháp tại địa phương góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội /.
B.H