Tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương chủ động thực hiện các quan hệ đối ngoại, hữu nghị, hợp tác

03/06/2024
Tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương chủ động thực hiện các quan hệ đối ngoại, hữu nghị, hợp tác
Sáng 3/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì phiên họp thẩm định xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm chính sách đặc thù hỗ trợ các địa phương nước ngoài.
Trình bày tại phiên thẩm định, đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác giao lưu và hỗ trợ giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương nước ngoài (Lào, Campuchia, Cuba) luôn được Nhà nước hai bên quan tâm, khuyến khích. Trong thời gian qua, Trung ương, các bộ, ngành, địa phương  không chỉ hợp tác, giúp đỡ nước ngoài về cơ sở hạ tầng, mà còn hỗ trợ, viện trợ trong các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật... Những hỗ trợ này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nước ngoài cũng như củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác, giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng của Việt Nam nói chung và an ninh trật tự, an toàn xã hội của các địa phương nói riêng; qua đó tăng cường, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước này đồng thời nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm chính sách đặc thù về hỗ trợ các địa phương nước ngoài từ ngân sách địa phương là cần thiết để có cơ sở cho các địa phương chủ động, kịp thời trong việc tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác với các địa phương nước ngoài. Nghị quyết của Quốc hội được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương trong việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ các địa phương nước ngoài, thực hiện nhiệm vụ tăng cường quan hệ đối ngoại, hữu nghị, hợp tác với nước ngoài, giữ vững an ninh quốc phòng.
Một số đại biểu phát biểu tại phiên họp.
 
Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản đồng tình về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm chính sách đặc thù về hỗ trợ các địa phương nước ngoài từ ngân sách địa phương. Đồng thời, các đại biểu cho rằng cần sớm thông qua và ban hành Nghị quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tăng cường, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến góp ý đối với các nội dung cụ thể về đối tượng thí điểm; nguyên tắc hỗ trợ, quy trình cần thiết trong việc chi hỗ trợ để đảm bảo an toàn tài chính cho ngân sách địa phương của Việt Nam.


Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại phiên họp.
 
Phát biểu kết luận phiên thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ của đơn vị chủ trì soạn thảo cũng như các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định. Thứ trưởng nhấn mạnh nội dung các chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tương thích với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ trưởng cũng cho ý kiến với các nội dung cụ thể như về phạm vi, đối tượng; thẩm quyền quyết định chi; quy trình, thủ tục; tính khả thi của Nghị định… Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
       Nam Hải