Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc tại Hòa Bình

28/10/2023
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc tại Hòa Bình
Chiều 27/10, Đoàn Kiểm tra liên ngành do đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Hòa Bình về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị của tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về XLVPHC được UBND tỉnh quan tâm, chú trọng. Đối với cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn với số lượng và quy mô tương đối lớn, đối tượng tham gia tập huấn rất đa dạng, có cả các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tham gia.
Đối với cấp huyện và các sở ban ngành, công tác này được thực hiện dưới các hình thức đa dạng như: Phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền nội dung các văn bản XLVPHC, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật XLVPHC, lồng ghép việc phổ biến, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, các đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ.
 
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tiến hành đánh giá sơ bộ và làm rõ những nội dung liên quan đến hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đều cung cấp đầy đủ hồ sơ, đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm tra. Việc lập hồ sơ xử phạt, thủ tục xử phạt đã áp dụng theo đúng quy định pháp luật.
Đại diện Đoàn kiểm tra đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục triển khai thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong thực tiễn: quán triệt các cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cấp thiết của yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC; hoàn thiện thể chế công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; các lực lượng chức năng, và cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động, phối hợp trong trong việc trao đổi thông tin, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về XLVPHC…
 
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh thay mặt tỉnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp tham mưu cho tỉnh; giao các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc báo cáo trực tiếp với Đoàn Kiểm tra đối với các nội dung thuộc lĩnh vực mình quản lý, đồng thời bổ sung báo cáo giải trình bằng văn bản kèm các hồ sơ có liên quan để cung cấp cho Đoàn Kiểm tra.
Chủ tịch cũng nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra của Bộ Tư pháp, sẽ là cơ hội đúc rút kinh nghiệm, tiếp thu, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Khánh khẳng định, trong thời gian tới, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt VPHC đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cá nhân, tổ chức liên quan nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan về XPVPHC để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có sai sót theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện việc động viên kịp thời công chức làm tốt, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm cẩn thận, đầy đủ, công khai, công bằng, nghiêm túc đối với các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có sai sót trong THPL về XPVPHC; có kế hoạch cụ thể tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức liên quan đến XPVPHC để giảm thiểu sai sót, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của tỉnh Hòa Bình. Với yêu cầu tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện việc triển khai công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2023 và những năm tiếp theo. Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó tiếp tục quán triệt tới Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND tỉnh có liên quan nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cấp thiết của yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC. Đặc biệt, chú trọng nhiều hơn nữa trong việc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương: Ví dụ như xây dựng Quy chế phối hợp trong THPL về XLVPHC.
Các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND và các đơn vị liên quan cần chủ động, phối hợp trong trong việc trao đổi thông tin, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về XLVPHC nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc được nêu trong Báo cáo.
Về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định pháp luật về XLVPHC, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cần chủ động, kịp thời gửi văn bản cho Bộ Tư pháp để phối hợp giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức họp liên ngành để trực tiếp trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn phát sinh.
Chú trọng, quan tâm, bố trí nguồn nhân lực thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho việc thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, cần bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác của từng Sở và địa phương.
Chấn chỉnh, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, triển khai các hoạt động nhằm tổ chức thống kê, lưu trữ, quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính bài bản, đầy đủ, an toàn, đúng quy định pháp luật, thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình quản lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận các kiến nghị của Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình và đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong quá trình làm việc với Đoàn. Trong phạm chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp sẽ giải quyết, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với các vấn đề mà UBND tỉnh đã nêu.