Họp Tổ công tác Đề án 06 Bộ Tư pháp tháng 10/2023

26/10/2023
Họp Tổ công tác Đề án 06 Bộ Tư pháp tháng 10/2023
Chiều 26/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì phiên họp của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
Báo cáo tại phiên họp, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Lê Tuấn Phong đã khái quát một số nội dung trọng tâm trong triển khai Đề án 06 về hoàn thiện thể chế, chính sách; về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 
Theo đó, việc kết nối một số phần mềm nghiệp vụ trong các lĩnh vực: Hộ tịch, lý lịch tư pháp, quốc tịch, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được duy trì, bảo đảm kết nối, cung cấp đầy đủ, ổn định nguồn thông tin đầu vào (dữ liệu đăng ký khai sinh) cho CSDLQG về dân cư. Hiện, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp với Cục C06 nghiên cứu, thống nhất giải pháp kỹ thuật kết nối phần mềm lý lịch tư pháp với hệ thống VneID phục vụ việc triển khai Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID.
 
Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Tuấn Phong báo cáo tại phiên họp
 
Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, trong tháng 10/2023, Cục Công nghệ thông tin đã lựa chọn được đơn vị cung cấp các giải pháp để tiếp tục duy trì bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đối với việc thực hiện cấp bản điện tử Giấy khai sinh và Trích lục khai tử phục vụ liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng đã đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 05, theo đó tại các địa phương đã có nhiều kết quả khả quan, triển khai ổn định, thông suốt; phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử đã đáp ứng được yêu cầu, không thấy xảy ra tình trạng chậm, lỗi khi ký số, đóng dấu điện tử như nội dung phản ánh tại Công văn 3288/TCTTTKĐ.
Về việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP) trên ứng dụng VNEID cho công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm LLTP quốc gia đã có buổi làm việc trực tiếp với Bộ Công an (Cục C06) để thống nhất quy trình và chủ thể ban hành Quy trình cấp phiếu LLTP trên ứng dụng Vneid. Sau khi Quy trình cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VneID được ban hành, Trung tâm sẽ tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong xây dựng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Tổng cục thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao triển khai thực hiện thí điểm lần 02 tại 35 Chi cục THADS huyện, quận tương ứng với 35 đơn vị tòa án được lựa chọn. Về việc rà soát, công bố, công khai TTHC theo yêu cầu của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã ban hành 05 Quyết định công bố TTHC trong lĩnh vực hộ tịch; trợ giúp pháp lý, luật sư và công chứng, thi hành án dân sự. Hiện, Vụ Con nuôi và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục rà soát để công bố TTHC còn lại trong 02 lĩnh vực là con nuôi và quốc tịch.
Tại phiên họp, đại diện các đơn vị có liên quan đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong việc thực hiện Đề án 06, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải để Văn phòng Bộ kịp thời rà soát, tổng hợp, và đưa ra kiến nghị, đề xuất, từ đó đưa vào Báo cáo trong cuộc họp Tổ công tác của Chính phủ.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao kết quả đạt được trong các hoạt động triển khai theo Đề án 06 của bộ, ngành Tư pháp. Tuy nhiên, theo tinh thần chung của Đề án 06, vẫn còn tồn tại những vấn đề chưa được thống nhất, do vậy để đạt hiệu quả cao trong công tác phối hợp, Thứ trưởng đề nghị Tổ công tác Đề án 06 của Bộ Tư pháp cần tăng cường phối hợp, đưa ra giải pháp khắc phục cho những tồn tại, hạn chế trong triển khai 02 nhóm thủ tục dịch vụ công liên thông; cần xác định rõ nhiệm vụ của các đơn vị; phân tích, làm rõ vấn đề đồng bộ hồ sơ thanh toán còn gặp khó khăn, trắc trở, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị...
Thứ trưởng cũng khẳng định, hiện nay, hệ thống hạ tầng của Bộ đã được nâng cấp và vận hành với kết quả tích cực, do vậy, để khắc phục triệt để tình trạng kết nối kém, trục trặc với các địa phương thì hạ tầng cần được đồng bộ hóa, các phần mềm cần kịp thời hoàn thiện, đặc biệt là vấn đề nhân lực, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức, tư duy./.
 
Thu Nga