Họp Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

30/07/2020
Họp Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
Ngày 30/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Ngày 18/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật năm 2020). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để kịp thời triển khai thi hành Luật năm 2020, ngày 14/7/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1571/QĐ-BTP thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).
Báo cáo tại cuộc họp cho biết, việc xây dựng Nghị định nhằm hướng dẫn đúng, đầy đủ các quy định của Luật năm 2020 để bảo đảm Luật được thi hành một cách thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước ngay vào thời điểm Luật có hiệu lực; Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 
Các đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề quan trọng, như: Phạm vi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; định hướng sửa đổi, bổ sung đối với các nội dung lớn; đánh giá tác động của chính sách, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đánh giá cao Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị các nội dung dự thảo Báo cáo một cách đầy đủ, chính xác. Nêu ra tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đồng chí Vũ Thanh Hải cho rằng cần phải có quy định cụ thể văn bản khi nào hết hiệu lực, tuyên bố văn bản hết hiệu lực như thế nào và vấn đề hợp nhất văn bản QPPL có nên quy định giá trị pháp lý hay không…
Nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như Ban soạn thảo đề xuất, đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế hy vọng dự thảo Nghị định giải quyết được trường hợp khi văn bản Luật căn cứ hết hiệu lực có kéo theo các văn bản quy định chi tiết cũng hết hiệu lực hay không. Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Kiên, trong Nghị định 34/2016/NĐ-CP tại các Điều 85,89,90 về việc văn bản đăng trên công báo với Điều ước quốc tế thì trong  Điều 60 Luật Điều ước quốc tế đã có quy định cụ thể nên bỏ quy định của các Điều này trong dự thảo Nghị định.

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chuyên gia cao cấp, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đinh Trung Tụng đã nêu lên một số vấn đề để bổ sung thêm ý kiến các nội dung trong Báo cáo. Đồng chí Đinh Trung Tụng nhấn mạnh, cần phải rà soát kỹ lưỡng quy định tại Điều 61 Luật Ban hành văn bản QPPL và có quy định rõ hơn thế nào là căn cứ văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn để phù hợp với thực tế khi áp dụng quy định tại Điều 61; tiếp tục rà soát để có biện pháp thi hành thuộc thẩm quyền Chính phủ.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu thay mặt Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đánh giá cao các thành viên trong Tổ biên tập đã dự kiến được những nội dung để có kế hoạch chi tiết, xây dựng Báo cáo có chất lượng. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết, Ban soạn thảo cơ bản nhất trí với mục đích, yêu cầu của Dự thảo; trong đó bổ sung nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, như sau: Có quy định chi tiết với những quy định mới của Luật năm 2020; rà soát các quy định mới để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; rà soát sửa đổi, bổ sung một số quy định có nội dung không còn còn phù hợp đã phát hiện trong quá trình thực hiện NĐ34/2016/NĐ-CP; rà soát nhằm loại bớt một số quy định không còn cần thiết. Ngoài ra, Ban soạn thảo nhất trí bổ sung thêm một số mẫu văn bản mới, rà soát  mẫu cũ để tạo sự linh hoạt cho các bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, trong lần sửa đổi Nghị định này, cần làm rõ khái niệm văn bản QPPL là văn bản như thế nào hoặc xem xét có hướng dẫn kỹ hơn; xem xét lại phần liệt kê văn bản không phải văn bản QPPL; quy định rõ hơn trường hợp văn bản luật hết hiệu lực thì văn bản chi tiết hết hiệu lực hay không…Đặc biệt, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần làm rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật quy định cụ thể tại Điều 156, Luật Ban hành văn bản QPPL, tránh áp dụng cơ học “văn bản ra sau đè văn bản trước”. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị thành viên Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung dự thảo nếu có khó khăn, vướng mắc trao đổi ý kiến với Ban soạn thảo, từng bước chuẩn bị hồ sơ để nâng cao chất lượng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin