Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

16/07/2019
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào
Ngày 16/7, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao Lào thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Chánh án Tòa án nhân tối cao Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền cùng dự.
Chúc mừng đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VIII ngày 07 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng đặc biệt chúc mừng Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Lào đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Thứ trưởng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự quản lý và điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nước bạn Lào sẽ xây dựng thành công nền hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng cũng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam – Lào, quan hệ giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp của hai nước cũng đã ngày càng được đẩy mạnh, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai đạt được kết quả hết sức tốt đẹp.
Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào, kể từ sau khi TANDTC hai nước ký Thỏa thuận hợp tác vào ngày 13/8/2008. Thông qua các hình thức hợp tác phong phú, đa dạng như: trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tòa án, ký kết và triển khai thực hiện các biên bản ghi nhớ giữa Tòa án nhân dân cấp tỉnh của 2 nước... nhiều kinh nghiệm quý báu trong xét xử và quản lý tòa án của 2 nước đã được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội.
Về quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào, Thứ trưởng nhận định, các hoạt động hợp tác giữa hai Bên đã và đang được quan tâm triển khai hiệu quả, thiết thực và ngày càng đi vào thực chất, bám sát Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2015-2020. Thứ trưởng tin tưởng, với vai trò người đứng đầu ngành Tòa án Lào, đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TANDTC Việt Nam và TANDTC Lào nói riêng, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước nói chung, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt hữu nghị, truyền thống và toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.
Cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Thứ trưởng, đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra cũng khẳng định mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Đồng chí chia sẻ, chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, đồng chí mong muốn được trao đổi và nghe kinh nghiệm một số nội dung như: xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự; công bố bản án, quyết định của Tòa án sau khi xét xử trên Cổng thông tin điện tử và trên Tạp chí; Quản lý đội ngũ Thẩm phán trong đó có nội dung làm thế nào để luôn giữ được sự thanh liêm của mình. Đồng chí cũng mong được chia sẻ nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
An Như – Trung tâm thông tin