Bộ Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

23/12/2015
Bộ Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ
Chiều 23/12, tại Hội nghị giao ban Lãnh đạo Bộ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với 09 đồng chí.

Theo đó, các đồng chí sau đã vinh dự nhận Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ:

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công tác phía Nam;

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chánh Văn phòng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

3. Đồng chí Đặng Kim Hoa, Chánh Văn phòng Cục Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;

4. Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

5. Đồng chí Phạm Hồ Hương, Trưởng phòng Phòng Tư pháp quốc tế Vụ Pháp luật quốc tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế;

6. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Quyền Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng Cục Thi hành án dân sự được điều động đến công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự và được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự;

7. Đồng chí Lê Xuân Hồng, Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý Thi hành án hành chính Tổng cục thi hành án dân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Quản lý Thi hành án hành chính Tổng cục thi hành án dân sự;

8. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục thi hành án dân sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục thi hành án dân sự;

9. Đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp được điều động đến công tác tại Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục thi hành án dân sự và được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục thi hành án dân sự.

Chúc mừng 09 đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh các đồng chí được bổ nhiệm dù ở các cương vị khác nhau, nhưng đều là những vị trí quan trọng trong công tác của Bộ, ngành. Bộ trưởng đề nghị các đồng chí cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục điểm hạn chế, đưa công tác của đơn vị ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

 

Đại diện các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao trọng trách và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn và quản lý, cùng tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàng Vy Anh