Ngành Tư pháp phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024 22/03/2024

Ngày 22/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Phổ biến, quán triệt, triển khai Luật Đất đai năm 2024 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Trần Tiến Dũng và Mai Lương Khôi cùng dự.

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội kết quả rà soát hệ thống VBQPPL tại kỳ họp thứ 7 22/03/2024

Chiều 22/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng 21/03/2024

Chiều ngày 21/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng cho 05 đồng chí thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.

Tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững 21/03/2024

Sáng 21/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng dự.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 20/03/2024

Chiều 20/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP). Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp.

Xây dựng Đà Nẵng là đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ 19/03/2024

Chiều 19/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch thường trực thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng dự.

Tiếp tục rà soát, xử lý kết quả rà soát VBQPPL theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội 19/03/2024

Chiều 19/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kết quả xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch giữa Việt Nam với UNHCR 19/03/2024

Sáng ngày 19/03, tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã tiếp ông Giuseppe de Vincentiis, Trưởng đại diện Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Văn phòng đa quốc gia tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.