Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức Lễ xét công nhận đảng viên chính thức

21/07/2020
Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức Lễ xét công nhận đảng viên chính thức
Sáng ngày 21/7, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức lễ xét công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Trần Phị Phương Liên. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì buổi lễ.
Việc công nhận đảng viên chính thức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022.
Buổi lễ xét công nhận đảng viên chính thức được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Đồng chí Trần Phị Phương Liên đã tự kiểm điểm bản thân trước Chi bộ và xin hứa sẽ khắc phục khuyết điểm của mình, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức gương mẫu. Đồng thời, đồng chí tự nhận thấy bản thân có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức, đề nghị Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế báo cáo Đảng ủy Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của người được giao hướng dẫn, theo dõi; ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và lấy ý kiến biểu quyết của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế kết luận: đồng chí Trần Thị Phương Liên đủ điều kiện để công nhận đảng viên chính thức, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế sẽ hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Đảng ủy Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
Vũ Giang