Hội thảo góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

26/06/2020
Hội thảo góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 26/6, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đồng chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên ban  Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ.

Hội thảo được tổ chức theo đúng Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần  thứ XIII của Đảng; Công văn số 1648-CV/ĐUK ngày 02/6/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 202-2025; Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 202-2025.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo các căn iện trình Đại hội Đảng XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-225; dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần  thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến đều rất tâm huyết, có giá trị và được Đảng ủy Bộ nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu.