Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý: Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển

03/06/2020
Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý: Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển
Chiều nay (03/6), Đại hội Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Theo báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý đã phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc. Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, công tác đoàn thể xã hội. Chi bộ đã cùng với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo xây dựng thể chế, chính sách về trợ giúp pháp lý, triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý…
Chi bộ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các đảng viên, công chức trong đơn vị có phẩm chất đạo đức, tư tưởng lập trường vững vàng, luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống. Chi bộ, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về phòng, chống tham những và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm, Chi bộ đều được đánh giá, công nhận là “Chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh”; các đảng viên đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới
Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng ủy Khối và các nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tư pháp. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, căn cứ vào phương hướng, mục tiêu chung của Đảng bộ Bộ Tư pháp và của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đảng viên Cục Trợ giúp pháp lý trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ những kết quả đã đạt được, đồng chí tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Chi ủy Cục Trợ giúp pháp lý sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời cùng với Chi bộ phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những hạn chế, góp phần tạo nên những thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý đã bầu ra được Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Cù Thu Anh, Quyền Cục Trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà, Phó Cục trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chi ủy viên. Nhân dịp này, Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin