Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 khoá XII

03/06/2020
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 khoá XII
Sáng 03/6, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 khoá XII. Đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì và làm Báo cáo viên tại Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi; đồng chí nguyên Thứ trưởng, chuyên gia cao cấp Đinh Trung Tụng; các đồng chí Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ, Vụ trưởng và tương đương các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Đảng ủy Bộ.
Từ ngày 11 – 14/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 12 thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khoá XII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp năm 2019. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. 
Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo, tờ trình. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu ý kiến của trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 12 khoá XII, Bộ trưởng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cũng trong sáng 03/6, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức các Hội nghị: Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 2 trong quy trình nhân sự); Hội nghị Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ Tư pháp để rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bước 3 trong quy trình nhân sự), lấy phiếu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ để lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bước 4 trong quy trình nhân sự); báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6; lãnh đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo thành công Đại hội Công đoàn Bộ; xét khen thưởng cho tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.