Đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch và thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính

10/07/2024
Đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch và thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2024 - đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2024. Hội nghị do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tiến Dũng cùng dự. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan của Quốc hội và địa phương.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ quan đăng ký hộ tịch trên toàn quốc thực hiện đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch và thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) là: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (sau đây gọi tắt là 02 nhóm TTHC liên thông) bảo đảm tiến độ, hiệu quả. 
Cho đến nay, các tỉnh/thành phố đều đã xây dựng Kế hoạch và triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch ở các mức độ khác nhau. 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện số hoá. Số Sổ hộ tịch đã được số hóa là 2.524.892 sổ với hơn 60 triệu dữ liệu, trong đó, đã cập nhật vào CSDLHTĐT trên 50 triệu dữ liệu. 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch” - kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BTP ngày 10/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hưởng ứng Kế hoạch thi đua, đến nay đã có 17 tỉnh/thành phố đã hoàn thành xong nhiệm vụ số hóa, 30 tỉnh/thành phố dự kiến hoàn thành nhiệm vụ trong nửa đầu Quý III năm 2024. Tuy nhiên, ở một số địa phương nhiều khả năng tiến độ số hóa không được bảo đảm theo quy định do một số nguyên nhân như: nhận thức chưa chính xác, đầy đủ về nhiệm vụ số hóa; chưa được quan tâm bố trí kinh phí, nhân lực cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng; nhiều sổ hộ tịch bị thiếu trường thông tin hoặc thông tin đồng bộ không chính xác;...
Trong thời gian tới, nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ số hóa sổ hộ tịch theo đúng thời hạn (trước 01/01/2025) quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, thực hiện năm Số hóa dữ liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đồng chí Nguyễn Thanh Hải: "Trung ương và địa phương cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp".
Cụ thể, về phía Trung ương, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan; qua đó đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trong lĩnh vực hộ tịch. Đồng thời thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tiếp tục nâng cấp Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT).
Song song với việc nâng cấp, cũng cần tiếp tục tăng cường duy trì, vận hành ổn định Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao tại các địa phương; tăng cường nhân lực hỗ trợ địa phương xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật; tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa, kịp thời giải đáp các vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện...
Về phía địa phương, nếu đã hoàn thành số hóa, cần chủ động phối hợp với cơ quan công an thực hiện rà soát đối chiếu, xử lý dữ liệu sai lệch giữa CSDLHTĐT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) theo hướng dẫn tại Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC. Các địa phương đã hoàn thành nhập dữ liệu vào Phần mềm 158, đang phê duyệt, chuyển dữ liệu vào CSDLHTĐT thì cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, chuyển dữ liệu từ Phần mềm hộ tịch 158 vào CSDLHTĐT; rà soát đối chiếu, xử lý dữ liệu sai lệch giữa CSDLHTĐT với CSDLQGVDC theo Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC.
Đối với các địa phương mới thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền CSDLQGVDC theo Quy trình 1292/HTQTCT-QLHC, cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để scan, đính kèm trang sổ tương ứng, phê duyệt, chuyển dữ liệu vào CSDLHTĐT, hoàn thiện việc số hóa.
Đối với các địa phương đang thực hiện hoặc có nguy cơ không hoàn thành, UBND tỉnh cần bố trí kinh phí, chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ số hoá sổ hộ tịch; kịp thời thực hiện rà soát đối chiếu, xử lý dữ liệu sai lệch giữa CSDLHTĐT với CSDLQGVDC theo hướng dẫn tại Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC đối với dữ liệu đã được chuyển vào CSDLHTĐT.
 
Số hóa sổ hộ tịch là quá trình thu thập, phân loại, chụp và tạo lập các dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch để thực hiện cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phục vụ xây dựng, hoàn thiện CSDLHTĐT toàn quốc. Dữ liệu hộ tịch đã được số hóa, thông qua kết nối giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) sẽ được rà soát, đối chiếu, chia sẻ, đồng bộ, cập nhật (2 chiều). Sau khi hoàn thành số hóa, CSDLHTĐT toàn quốc được hoàn thiện, đi vào vận hành thống nhất bên cạnh việc chia sẻ, cập nhật thông tin cho CSDLQQGVDC, sẽ cung cấp dữ liệu cho cơ quan ĐK, QLHT tra cứu, khai thác, góp phần giảm tải quy trình tác nghiệp cho công chức làm công tác hộ tịch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khai thác dữ liệu hộ tịch cá nhân và thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin