Họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP

17/06/2024
Họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP
Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-BTP ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 05/06/2024, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP để trao đổi, thảo luận về hồ sơ dự thảo Nghị định (dự thảo 03) trước khi gửi thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Cuộc họp do ông Nguyễn Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL), Bộ Tư pháp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo chủ trì (theo uỷ quyền của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh – Trưởng Ban Soạn thảo). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo là đại diện của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Kiểm toán nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Bổ trợ tư pháp.
 
Tại cuộc họp, thay mặt Thường trực Tổ Biên tập, ông Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng phòng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp đã báo cáo Ban soạn thảo một số nội dung về hồ sơ dự thảo Nghị định. Theo đó, dự thảo Nghị định bao gồm 04 điều và dự kiến sửa đổi 13/43 điều (chưa bao gồm các các nội dung sửa đổi kỹ thuật), bãi bỏ 02 khoản thuộc Điều 15 và Điều 17 và thay thế 08 biểu mẫu trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Cũng tại cuộc họp, Bộ Tư pháp đã xin ý kiến của Ban soạn thảo về 03 nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, gồm: (i) quy định về việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong trường hợp thời hạn sử dụng còn lại của giấy phép, chứng chỉ hành nghề ngắn hơn thời hạn tước; (ii) quy định về việc xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong trường hợp có vi phạm về thời hạn lập hoặc chuyển biên bản vi phạm hành chính; (iii) việc tiếp tục sử dụng biểu mẫu đã ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, thành viên Ban soạn thảo đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến đối với 03 nội dung nêu trên và một số vấn đề khác trong dự thảo Nghị định như: Nguyên tắc áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; quy định việc về việc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong một số trường hợp cụ thể; quy định về lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất bổ sung một số biểu mẫu;…
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Hoàn ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, đồng thời khẳng định, những ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp sẽ được Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo Nghị định./.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật