Tổ chức Lớp thứ năm Bồi dưỡng cho Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

23/05/2024
Tổ chức Lớp thứ năm Bồi dưỡng cho Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
Ngày 14/5/2024, Học viện Tư pháp đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự - Lớp thứ năm tổ chức tại Bình Định.
Dự Lễ khai giảng, có đồng chí Nguyễn Lê Kim Ánh - Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định; đồng chí Bạch Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp. Giảng viên giảng dạy cho lớp học có PGS.TS. Đặng Khắc Án - Trưởng Khoa, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính quốc gia; đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang dự Lễ khai giảng cùng toàn thể học viên của khóa học.

Tham gia khoá học có 50 công chức là Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Lớp bồi dưỡng thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác Thi hành án dân sự (cho Chi Cục trưởng và tương đương) ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-HVTP ngày 19/01/2024 của Giám đốc Học viện Tư pháp, bao gồm 04 chuyên đề: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm và phân công công việc hiệu quả trong cơ quan Thi hành án dân sự, Kỹ năng quản trị nội bộ, đánh giá, tạo động lực làm việc trong cơ quan Thi hành án dân sự, Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với Lãnh đạo, cấp ủy địa phương và phối hợp với các cơ quan trên địa bàn trong công tác Thi hành án dân sự, Kỹ năng truyền thông và xử lý tình huống khẩn cấp trong công tác Thi hành án dân sự. Ngoài ra, chương trình bồi dưỡng còn dành thời gian để các đồng chí tham dự khoá học đi thực tế, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Cục Thi hành án dân sự địa phương.
Giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học là các giảng viên, chuyên gia đến từ Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, Cục Thi hành án dân sự địa phương… là những người có kiến thức, kỹ năng, có năng lực và kinh nghiệm thực tế, đã tham gia giảng dạy nhiều khoá bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý nói chung, kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác thi hành án dân sự nói riêng và được học viên đánh giá cao về kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy.


 
Để nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp đề nghị giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại lấy người học làm trung tâm như phương pháp làm việc nhóm, phương pháp dạy học đóng vai, phương pháp thuyết trình, phương pháp trò chơi, phương pháp phỏng vấn...
Lớp học diễn ra từ ngày 14/5/2024 đến hết ngày 17/5/2024 . Học viên tham dự tối thiểu 80% thời lượng của Chương trình bồi dưỡng, chấp hành quy chế, nội quy học tập theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện Tư pháp sẽ được cấp chứng nhận bồi dưỡng.