Tập huấn nâng cao về xử lý, giáo dục và phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

19/04/2024
Tập huấn nâng cao về xử lý, giáo dục và phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Sau 05 ngày làm việc, chiều ngày 17/4/2024, Khóa tập huấn nâng cao về xử lý, giáo dục và phục hồi đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật do Học viện Tư pháp phối hợp với UNICEF tổ chức tại Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp.
Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình "Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam" (EU JULE) được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, với đóng góp tài chính từ UNICEF và UNDP. Chương trình do hai cơ quan này của Liên hợp quốc thực hiện, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp và các cơ quan của Việt Nam. Lớp tập huấn cũng được sự tài trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Tham gia khóa tập huấn là các giảng viên của các cơ sở đào tạo luật, đào tạo nghề luật hàng đầu của Việt Nam, một số luật sư là giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp. Chương trình của Khóa tập huấn nâng cao tập trung vào các chuẩn mực quốc tế, các kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan tới xử lý chuyển hướng, thủ tục điều tra, xét xử thân thiện với người chưa thành niên; biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, các loại hình phạt cho người chưa thành niên; cách tiếp cận hiệu quả khi thi hành các hình phạt không giam giữ; tiêu chuẩn liên quan đến tước quyền tự do của người chưa thành niên. Đây là những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm rất quan trọng liên quan tới xử lý, giáo dục, phục hồi với người chưa thành niên vi phạm pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên với nhiều quy định liên quan tới các vấn đề này. Khóa học cũng giúp các giảng viên nguồn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm về việc xây dựng nội dung giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực thu hút sự tham gia của người học.
Các học viên của Khóa tập huấn đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp. Các hoạt động như phiên hòa giải, phiên tòa giả định, thảo luận nhóm nhỏ...đã được chuẩn bị và thực hiện nghiêm túc với chất lượng chuyên môn cao.
Phát biểu tại Lễ bế mạc Khóa tập huấn, thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, ông Trương Thế Côn – Phó Giám đốc Học viện cảm ơn UNICEF Việt Nam, dự án EUJULE đã hỗ trợ hiệu quả cho Học viện Tư pháp tổ chức các hoạt động liên quan tới tư pháp người chưa thành niên trong đó có khóa tập huấn hết sức hữu ích này. Học viện Tư pháp mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của UNICEF trong việc tổ chức các hoạt động liên quan tới tư pháp người chưa thành niên nhằm giúp Học viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống học liệu (đặc biệt là các học liệu điện tử như xây dựng video clips phục vụ giảng dạy) và nâng cao năng lực cho giảng viên, học viên của Học viện về tư pháp người chưa thành niên. Phó Giám đốc Trương Thế Côn cũng cảm ơn bà Shelley Casey - chuyên gia quốc tế của UNICEF, đã tận tâm giảng dạy, hướng dẫn lớp học và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn của bà trong thời gian sắp tới.
Với những kết quả đã đạt được sau hai khóa tập huấn, Phó Giám đốc Trương Thế Côn tin tưởng rằng các học viên của lớp học sẽ ứng dụng, những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm có được trong thực tế công việc của mình, góp phần vào hệ thống tư pháp người chưa thành niên thân thiện và có trách nhiệm giới tại Việt Nam.
Các hình ảnh tại Khóa tập huấn:
 


Thanh Hương