Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát thông tư

14/11/2023
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát thông tư
Sáng 14/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc rà soát thông tư. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Hồ Quang Huy và Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Thắng đồng chủ trì Hội thảo.
Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy nhấn mạnh, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục với quan điểm đầu tư cho xây dựng thể chế, thực thi pháp luật là đầu tư cho sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp luật cũng còn có những hạn chế nhất định như: công tác rà soát thông tư của các Bộ, ngành có chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu đề đề ra, chậm đi vào thực tiễn cuộc sống; tiến độ xử lý các thông tư sau rà soát chưa đảm bảo theo đúng quy định,...
Hội thảo được tổ chức nhằm quán triệt, giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác rà soát nhận diện đầy đủ hơn thực trạng rà soát thông tư và đưa ra giải pháp khắc phục theo yêu cầu của Chính phủ; xác định rõ công tác rà soát thông tư là trách nhiệm của các Bộ trưởng, cơ quan ngang Bộ và là một nhiệm vụ có tính thường xuyên, liên tục.
 

Toàn cảnh Hội thảo
 
Trong Hội thảo ngày hôm nay, đồng chí Hồ Quang Huy mong muốn các đại biểu tập trung cho ý kiến về: Kết quả thực hiện rà soát; phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát; thống nhất phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản sau rà soát và mốc thời gian như thế nào là phù hợp?
 

Đồng chí Trần Thu Giang – Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp báo cáo tại Hội thảo
 
Tại Hội thảo, đồng chí Trần Thu Giang – Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có báo cáo tổng hợp về kết quả và tình hình rà soát, xử lý vướng mắc của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, đồng chí đã nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện; tình hình nghiên cứu, xử lý các thông tư, thông tư liên tịch theo kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ; tình hình nghiên cứu, xử lý các thông tư, thông tư liên tịch theo kết quả rà soát của các địa phương; đồng thời đưa ra đánh giá và một số kiến nghị, đề xuất.
 


Đại diện các bộ, ngành trao đổi, cho ý kiến tại Hội thảo
 
Trao đổi tại Hội thảo, đại diện các Bộ, ngành, đơn vị đã nêu khái quát tình hình rà soát, xử lý thông tư; những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải của Bộ, ngành mình; đồng thời đề xuất những ý kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý văn bản sau rà soát và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác rà soát.
Đánh giá cao những ý kiến, trao đổi của các đại biểu dự Hội thảo, Cục trưởng Hồ Quang Huy nhận định, những ý kiến này sẽ góp phần cung cấp thông tin đầu vào thiết thực cho việc hoàn thiện báo cáo, đánh giá được tình hình chung trong quá trình rà soát thông tư của các bộ, ngành. Qua Hội thảo lần này, Cục trưởng đề nghị đại diện các bộ, ngành bảo đảm tổng hợp báo cáo đúng thời hạn về yêu cầu, nội dung, cách thức, số liệu,... đặc biệt, cần tăng cường xử lý kết quả sau rà soát; có ý kiến cụ thể với những kiến nghị của địa phương nhằm làm rõ, trả lời, giải đáp vướng mắc cho địa phương, từ đó nâng cao chất lượng của công tác rà soát quý sau so với những quý trước. 
Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nhằm theo dõi sát sao, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát thông tư, cập nhật báo cáo bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ./.
Thu Nga