Thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến

15/03/2021
Thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến
Sáng nay (15/3), Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến” thuộc Chương trình “Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế” theo Quyết định 1447/QĐ-BTP ngày 28 tháng 06 năm 2019 của Bộ Tư pháp. TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và ThS. Cao Xuân Phong, Trưởng Ban Nghiên cứu pháp luật Quốc tế, Viện Khoa học pháp lý đồng chủ trì Hội thảo.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý nhấn mạnh: “Việc đánh giá, rà soát thực tiễn, xem xét nhu cầu thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến là vô cùng cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc phát triển nền kinh tế số, đẩy mạnh thương mại điện tử và xây dựng hệ thống thể chế pháp lý”... Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương khẳng định, Hội thảo là dịp để các chuyên gia chia sẻ, đánh giá sâu về thực trạng, thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến, từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể.
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận và lắng nghe một số tham luận, như: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng, chi phối đến việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến; Nghiên cứu tổng quan về phương thức hòa giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài; Một số vấn đề thực tiễn khi áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến tại Việt Nam; Những khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến tại Việt Nam; Nghiên cứu tổng quan về phương thức trọng tài trực tuyến trong giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài; Giải pháp cụ thể trong giải quyết tranh chấp thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài, hòa giải trực tuyến của Việt Nam hiện nay.
 
 

 
 N.D - Trung tâm Thông tin