Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế nhằm mục tiêu thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm

12/03/2021
Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế nhằm mục tiêu thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm
Ngày 11/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tiếp bà Diana Torres, Trưởng phòng Quản trị và Tham gia, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam. Cuộc họp còn có sự tham gia của đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và các cán bộ của tổ chức UNDP Việt Nam.
Thực hành kinh doanh có trách nhiệm (trách nhiệm xã hội) là hoạt động nhằm triển khai nội dung trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận về nội dung, thủ tục hợp tác giai đoạn mới (2021-2022) nhằm thực hiện các hoạt động tiếp theo của Phi dự án “Thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” được phê duyệt tại Quyết định số 739/QĐ-BTP ngày 01/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Một số hoạt động dự kiến được thực hiện gồm xây dựng Báo cáo đánh giá tổng thể về thực tiễn thực hiện hành vi kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam; tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về hành vi kinh doanh có trách nhiệm; tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về hành vi kinh doanh có trách nhiệm; xây dựng Đề án ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam… Đây là những hoạt động mà phía UNDP mong muốn hỗ trợ cho Bộ Tư pháp trong nhóm hoạt động cùng chủ đề mà UNDP đang hợp tác với cơ quan, tổ chức khác như Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thanh Tú đánh giá cao sự hợp tác của tổ chức UNDP, đồng thời nhấn mạnh: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp) sẽ phối hợp chặt chẽ với phía UNDP Việt Nam để sớm hoàn thiện các thủ tục phê duyệt và thực thi có hiệu quả hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.